قدمت روستا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیار دیزج   
جمعه, 20 دی 1392 ساعت 18:27
پیشینه تاریخی روستا


در زمینه تاریخی منطقه باید گفت  سابقه تاریخی روستا متاثر از سابقه تاریخی

روستا استان ومنطقه است.استان سمنان را در قدیم ایالت قومس می نامیدند.

هکاتوم پلیس (صد دروازه) همان شهر قدیمی قومس که کومه شه ، پناهکاه ،

تکارطلاطیس بوده است. زیرا در گذشته در این سرزمین مرغزارهای وسیع  و

باصفا ومملو از تکاور وجود داشته وشاهان ایران در این سرزمین پناهگاههایی

برای شکار ساخته بودند.بعدها کومه شه، به کومس تبدیل شده است.

.
 کومش ابتدا کومس بوده یعنی کوه مس چون در این ایالت در دوران هخامنشیان

نقش مهمی در صدور مس داشته اند وبعدها به کومس تغییر نام یافت.

به دلیل کم آبی منطقه ،مردم به حفر قنات می پرداختند. به همین دلیل این ولایت

را کومش یعنی چاه کن  ومردم آن راکومشی گفته اند.

در واقع  می توان گفت روستا در زمان ساسانیان "دژ"نام داشت .زیرا بنا بر شواهد

و قرائن در محدوده روستا قلعه ای وجود داشت که مردم در داخل آن زندگی می

کرده اند واز جنگ و تجاوزات در امان بوده اندواین قلعه دارای دو دوازه در قسمت

پایین ده و بالای کوچه (نزدیک میدان کنونی ) بود که در هنگام  غروب بعلت حفظ

امنیت جان و مال آنرا می بستند.

اما بعد از حمله اعراب به ایران در قرن هفتم هجری قمری از آنجائیکه اعراب حرف

"ژ:نداشته ،دژ به مرور زمان به دزج وسپس به دیزج تغییر یافت .بنابراین همانطوری

که  مشخص است اسم روستا  بر گرفته از قلعه  می باشد   که حکایت از  قدمت

روستا در زمان ساسانیان می باشد و نشان دهنده این است که روستا درآن زمان

 دارای ارزش فراوان بوده است.
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید